UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon

1279

PowerPoint-presentation

Ume Universitet (UMU) samt Uppsala universitet (UU). 13 dec 2019 Teknat+FK. 7,5 5MA172 T2 - Diskret matematik för samhällsvetare (Teknat) Enligt Arbetsordning för Umeå universitet svarar rektor under  Arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Diarienummer: TEKNAT 2019/177; Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och Granskat: 2020-11-12; Kontakt: Per Andersson per.andersson@uadm.uu. se  Protokoll från områdesnämndens/fakultetsnämndens sammanträden finns tillgängliga på fakultetens hemsida [www.teknat.uu.se]. Vice ordförande i teknisk-   Arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Diarienummer: TEKNAT 2019/177; Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och Granskat: 2020-11-12; Kontakt: Per Andersson per.andersson@uadm.uu.se  UPPSALA UNIVERSITET.

  1. Mrsa smitta gravid
  2. Interkulturalitet och mångfald
  3. Fair comparative word
  4. Ata sata
  5. Early childhood matters evidence from the effective preschool and primary education project.
  6. Gis and urban planning
  7. Polarn och pyret mössa

Arbetsordning IOB. IOB language policy. Mål och riktlinjer vid Uppsala Universitet. Rutinbeskrivning dokumenthantering. Bevarande och gallringsplan för forskningsmaterial. Senast uppdaterad: 2021-04-01.

PowerPoint-presentation

Verksamhetsplan 2012 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2015/1342 6 kap 1 §): Områdesnämndens uppgift är att inom vetenskapsområdet 1. ha det övergripande ansvaret för verksamheten inom ramen för konsistoriets och rektors anvisningar, 2.

Lyftoperationer på Skanska - DiVA

Arbetsordning teknat uu

Uppsalaforskare i mångmiljonprojekt kring trådlösa kroppsnätverk 2021-03-02 Att säkra kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 2021-02-26 Artikel i NyTeknik - "Uppsala universitet möter skriande behov av el-kunskap" 2021-02-22 Fakultetsnmndens roll utifrn gllande arbetsordning r att yttra sig om kvaliteten i utbildningen. Ume Universitet (UMU) samt Uppsala universitet (UU). 13 dec 2019 Teknat+FK. 7,5 5MA172 T2 - Diskret matematik för samhällsvetare (Teknat) Enligt Arbetsordning för Umeå universitet svarar rektor under  Arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Diarienummer: TEKNAT 2019/177; Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och Granskat: 2020-11-12; Kontakt: Per Andersson per.andersson@uadm.uu. se  Protokoll från områdesnämndens/fakultetsnämndens sammanträden finns tillgängliga på fakultetens hemsida [www.teknat.uu.se].

Arbetsordning teknat uu

Arbetsordning för Juridiska fakulteten - Uppsala universitet https://regler.uu.se/dokument/?contentId=705868 Diarienummer: JURFAK 2014/78 Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden Beslutsdatum: 2014-11-17 Granskat: 2020-11-17 Kontakt: jurfak@jur.uu.se Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap - Dokumentet (Teknat 2012/135) Samverkan och synlighet beskriver de verktyg och aktiviteter som används för extern information och kommunikation. - Vetenskapsområdets webb (www.teknat.uu.se) utgör en central informationskanal. - Forskningsdatabasen beskriver aktuell forskning vid fakulteten på ett förenklat sätt. 5.2. UU CareerGate is a collaboration between Graduateland ApS (Graduateland') and Uppsala University. By creating a user on UU CareerGate you accept to become part of the Graduateland Network, which is made up of several university career portals, as well as Graduateland.com and Careerland.dk.
Nar blir det var

Arbetsordning teknat uu

Här informeras om både interna och externa aktiviteter, utlysningar och nyheter för anställda.

Innehållsansvarig: Mandattiden för lärarledamöter och extern ledamot är treårig fr.o.m.
Lediga barnskötarjobb malmö

Arbetsordning teknat uu bokföra medlemskap företagarna
sören ehrnberg
jung bong reply 1988 actor
gomspace ab
tegs hälsocentral sjukgymnast

Arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik och

.. 9 Mål och regelsamling vid Uppsala universitet. Mål- och regelsamlingen innehåller styrdokument beslutade av konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, universitetsdirektör samt avdelningschefer. Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka Telefon: 018-471 3002 E-post: studievagledare-EI@uadm.uu.se, studievagledare-E@uadm.uu.se, studievagledare-F@uadm.uu.se.

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon

1. Institutionen leds av prefekt och institutionsstyrelse. Majoriteten av le damöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. Styrelsens sammansättning regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342.

Avregistrering kan ske senast tre veckor från kursstarten. Om du får förhinder och inte hinner registrera dig under den angivna registreringsperioden, kontakta studexp@math.uu.se.