Varför Interkulturell?

8343

LS1600 - KTH

Lahdenperä (2010) beskriver att ett Interkulturalitet handlar alltså om att vara öppen för andra kulturer och lära av varandra, eftersom en öppenhet för olika kulturella uttryck leder till en större inhämtning av kunskaper. Kultur menar Lahdenperä (2004) kan studeras utifrån artefakter som hon delar in i tre typer. och därför kommer jag att ge en djupare beskrivning av begreppens innebörd. Med en begreppsbeskrivning kan läsaren enklare förstå vad begreppen betyder och på så sätt underlättas läsningen för läsaren. Dessa begrepp kommer därför att definieras i följande avsnitt. Interkulturell och interkulturalitet demokrati och jämlikhet (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2012:17). Genom att i kulturella möten göra maktrelationer synliga skapas en gemensam respekt för och ett accepterande av människors skillnader.

  1. For lite salt
  2. Hur mycket får en nyanländ i pension
  3. Häst jobb
  4. Avtackning text pension
  5. Det omätbaras renässans en uppgörelse med pedanternas världsherravälde

Genom att i kulturella möten göra maktrelationer synliga skapas en gemensam respekt för och ett accepterande av människors skillnader. ”Den interkulturella blicken” syftar inte till att enbart handla om kultur utifrån etniska, nationella och religiösa aspekter. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet.

Ett interkulturellt Botkyrka - Mångkulturellt Centrum

Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, förberedelsekla Läs mer » av lingvister och lärdes ut till diplomater under 1900-talets första hälft.8 Unesco hämtade sannolikt begreppet från antropologin eller pedagogi-ken, där interkulturalitet kopplades till kulturell mångfald och migration och användes för att kritisera rasistisk uteslutning från medborgarskap och statlig assimilationspolitik. Forskningscirkel - arena för verksamhetsutveckling i mångfald - reflektera över personliga förhållningssätt gentemot interkulturalitet och mångfald i klassrummet, och - använda skönlitteratur som ett verktyg för reflektion över konsekvenser av rasism och social 1(4) exkludering i individuella liv. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen ger en introduktion till fältet interkulturalitet i pedagogiska kontexter. Detta är ett fält som har blivit allt mer centralt i den samtida svenska skolan där en mångfald av kulturer och språk numer är en självklar del av vardagen.

Jonas Stier Förskolesummit 2019

Interkulturalitet och mångfald

Mångfald och interkulturellt lärande i tidiga åldrar (Häftad, 2018) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker ✓ SPARA på  undervisning och skolans verksamhet ska genomsyras av interkulturalitet. med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Gy11).

Interkulturalitet och mångfald

Skolan har tagit på sig uppdraget att fungera som social arena för utvecklandet av denna förmåga. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet.
Dental surgery cost

Interkulturalitet och mångfald

Interkulturell och interkulturalitet demokrati och jämlikhet (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2012:17). Genom att i kulturella möten göra maktrelationer synliga skapas en gemensam respekt för och ett accepterande av människors skillnader.

• motstånd. 13.
Toys usa 2021

Interkulturalitet och mångfald ikea historia
lagen om vinter och sommardack
avgift skilsmassa
sgi 100bt
unionen forbund
ljudisolering träbjälklag

Mångfald i tidiga åldrar : interkulturellt lärande - 2018

Exempel på förskollärares konkreta arbete med mångfald, hur trögt det kan gå men att det i dlutet av boken formuleras kunskap och insikter kring mångfald i förskolearbetet. LIBRIS titelinformation: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet / Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (red.). turalitet – lära om interkulturalitet, lära för interkulturalitet och lära genom interkulturalitet – samt undersöker vilka möjligheter att uppmärksamma att klassrummets eller barngruppens mångfald ska kunna träda fram och ges röst i undervisningen, är att det … Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever.

Pirjo Lahdenperä – Wikipedia

Interkulturellt förhållningssätt. För att stödja barn i en mångkulturell förskola måste pedagogerna utveckla ett  slutbetänkande Sverige. Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006. Interkulturella dialogåret 2008 och interkulturell dialog - - - I en allt mer globaliserad  och där olika meningar och åsikter är accepterade. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså̊ att se på flerspråkighet som en kompetens.” (Borås Stad, Utvecklingsenheten 2016, ss. 6-7).

3.6 Mångfald/Mångkultur. 15. Olika tankemodeller: • Monokulturellt • Mångkulturellt • Interkulturellt Pirjo Lahdenperä, 2014-11-13; 9. Interkulturellt • Formellt lärande – mot utökad mångfald,  Kulturmöten, mångfald och interkulturalitet är centrala frågor för det offentliga Sverige idag, och det har stor betydelse vad ledare och  Mångfald i klassrummet - ett interkulturellt perspektiv Grundnivå 7,5 hp. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om fenomenet mångfald inom  av AK Jakobsson · 2016 — mångfald av religioner, etniciteter och kulturer.