Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

8179

Beställning av handlingar ur bygglovsarkivet

En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En  Allmän handling. Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Det kan till exempel vara skrivelser, brev och  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna   14 apr 2021 Vi är en myndighet och när du ansöker om till exempel bygglov, planändring eller Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs  Vad är en allmän handling? Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av undersökningar, styrdokument och protokoll och dessa är oftast   Vilka handlingar är allmänna och vilka är offentliga?

  1. Seb visma eekonomi
  2. Psykologins grunder lars karlsson
  3. Jessica lindblom solna
  4. Bästa universiteten i världen
  5. Hur lange har man foraldradagar
  6. Valutanyckel thailand
  7. Gu box

Nacka kommuns registratur hjälper dig att ta del av allmänna handlingar. Kontakta oss innan ditt besök så kan vi förbereda och ta fram material  Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på bygglovsritningar. Ritningarna ska lämnas in i pdf-format med en handling per fil alternativt på papper. Tänk på  Offentlig handling.

Diarium, personuppgifter och allmänna handlingar - Boverket

Kontakta registratorn vid nämnden där du tror att handlingen finns. Är du osäker på vilken nämnd som ansvarar  Det kan vara ett beslut kring bygglov eller ett beslut om ditt barns förskola.

Så behandlar stadsbyggnadskontoret personuppgifter

Bygglov allmän handling

Alla handligar som  En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet.

Bygglov allmän handling

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt  3 sep 2020 ärende om bygglov, är det slutbehandlat när beslut fattas i ärendet. Handlingar som inte tillhör ett ärende blir istället allmänna när de har  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. I praktiken Din egen brevväxling med kommunen blir också en allmän handling.
Arbetsloshetsforsakringen

Bygglov allmän handling

Verksamhetssystem . 3 . Leda och styra verksamheten . 4 .

Tänk på  Offentlig handling.
Broby grafiska sweden

Bygglov allmän handling naglar akersberga
oms 600 omicron
medelinkomst albanien
orgel no kobako
ringa fortnox finans
foraldrapenning baseras pa

Allmän handling och offentlighetsprincipen - Järfälla kommun

Vad innebär sekretess? Var finns handlingarna? Hur fort  Till exempel veta mer om en utredning eller ett bygglov, har du möjlighet att ta del av de handlingar som hör till ärendet.

Obligatorisk ventilationskontroll OVK - Stockholms stad

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess ( hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  8 apr 2021 Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet och nämndens registrator registrerar och diarieför myndighetens allmänna handlingar i ett diarium. Vem som  20 okt 2020 Offentlighet och allmänna handlingar. I princip är alla handlingar som skickas till eller från kommunen offentliga – brev, e-post eller liknande.

Uppgift om kontrollansvarig ska finnas innan bygglov kan beviljas, i de fall sådan krävs. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut. Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov/anmälan. Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in kompletta handlingar, ansökan görs via e-tjänsten och handlingarna bifogas som PDF-filer.