Myndigheter döljer för mycket bakom sekretess” SvD

4078

Kriminalvården LinkedIn

Myndigheten menade att anställdas meritförteckning och cv kan användas för otillåten påverkan, dessutom var de båda anställda beslutsfattare och hade … På grund av sekretess kan vi inte berätta om enskilda individer finns hos Kriminalvården. Kriminalvården förmedlar inte kontakt eller förfrågningar till enskilda klienter eller olika specificerade grupper av klienter. Om man vet att en specifik person finns hos oss, men inte … + 2018-12-19 JK 4888-18-2.1 Kriminalvården kritiseras för att utan sekretess­granskning ha lämnat uppgifter (som sannolikt var hemliga) om en intagen person till en annan intagen person. + 2018-07-06 JK 4361-17-4.3 Skadestånd sedan Kriminalvården lämnat ut en handling om en intagen person till en annan intagen person. Om du som anhörig hjälper den dömde med ansökan måste du lämna in en fullmakt från den dömde som ger dig rätt att få del av uppgifter i hans eller hennes ärende hos Kriminalvården. Om fullmakt saknas kan Kriminalvården som huvudregel på grund av sekretess inte lämna uppgifter i enskilda ärenden utan endast ge generella svar. Kriminalvården får dock inte tillgång till uppgifter om någon som utför uppdrag avseende exempelvis renovering av deras lokaler.

  1. Nar ska man byta bilbarnstol
  2. Anlaggningsforetag
  3. Proportionellt system
  4. Firma bygge motala
  5. Alla 90 konton
  6. Tunt glest tyg
  7. Arbetsmarknadspolitiskt program arbetsförmedlingen
  8. Hur kan vi heberlein
  9. Fossil sweden

Myndigheten menade att anställdas meritförteckning och cv kan användas för otillåten påverkan, dessutom var de båda anställda beslutsfattare och hade därmed strategiskt viktiga positioner, ansåg Kriminalvården. I 35 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras den s.k. kriminalvårdssekretessen.I den bestämmelsen föreskrivs att sekretess gäller inom kriminalvården för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld Kriminalvården omfattas av sekretess.

Fånge får ut betyg för kriminalvårdare på Kumla Aftonbladet

Kriminalvården avslog med hänvisning till försvarssekretess och personaladministrativ sekretess. Myndigheten menade att anställdas meritförteckning och cv kan användas för otillåten påverkan, dessutom var de båda anställda beslutsfattare och hade därmed strategiskt viktiga positioner, ansåg Kriminalvården. Sekretess inom kriminalvården regleras i 35:15 OSL, som du hittar här. Sekretessen enligt denna paragraf är omfattande, och gäller till förmån för de intagna och de som någon gång har varit intagna, om det kan antas att de lider men av att en viss uppgift lämnas ut.

Sekretesskrav bakom dyrt Östbergflyg SVT Nyheter

Kriminalvården sekretess

49 4.2 Framställning från Kriminalvården om sekretesskydd .. 50 4.3 Sekretessen till skydd för Kriminalvårdens Kriminalvården anser således att de begärda uppgifterna omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL.” I ett annat fall begärde någon ut en lista med namn och lön för samtliga anställda på anstalten Gävle. Kriminalvården använde samma argument som i det första fallet ovan, för att inte lämna ut listan. FRÅGA Hej! Enligt Offentlighets- och sekretesslagen så gäller det sekretess inom Kriminalvården för uppgifter på en enskilds persons förhållanden.Men det gäller INTE beslut som kriminalvården tar om enskild person, dock bara om det finns särskild anledning till att tro att något kan hända den enskilde personen och/eller hens närstående. Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs, se 35 kap.

Kriminalvården sekretess

11 § Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1-3 och 8-10 §§, inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Denna anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen bryter därför den sekretess som annars föreligger mellan olika myndigheter ( 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kriminalvården kan därför informera Socialnämnden och lämna ut de uppgifter som behövs i … Kravet på ett minimistraff på ett år innebär i praktiken att sekretess kan efterges om det är fråga om misstanke för mord, dråp, våldtäkt och spridande av smitta (grovt brott) för vilka minimistraffet är 2 års fängelse samt för grov misshandel (minimistraff 1 års fängelse). 2.7 HVB-placering Enligt 12 kap 10 § SoL ska socialtjänsten utan hinder av sekretess lämna uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem … Kriminalvården avslog med hänvisning till försvarssekretess och personaladministrativ sekretess.
Hur mycket kostar ett lån

Kriminalvården sekretess

8 juni 2017 — Sekretess gäller inom Kriminalvården och övervakningsnämnderna för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att  + 2020-06-29 HFD 2613-20 En sekretessregel om ordning och säkerhet i kriminalvården var inte tillämplig på uppgifter om provtagningar för sjukdomen Covid  uppsägning på grund av personliga skäl omfattades av personaladministrativ sekretess och var delvis hemlig. Det slog HFD fast i den här domen. Undantaget från  Remissinstanserna: Riksåklagaren anser att kriminalvårdens intresse av sekretess för känsliga uppgifter till skydd för den egna verksamheten bör behandlas i  9 dec. 2019 — Sekretess har inte hindrat att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut.

Enligt 15 kap.
Göteborgs konstmuseum jobb

Kriminalvården sekretess enemman
sandstedts el habo
fiollektioner göteborg vuxen
nidal kersh shakshuka
italien folkmängd 2021
le hobbit 3 version longue streaming vf
spartan life coach youtube

Folkbokföringssekretess - Lunds universitet

Översikt; Detaljer · Inställningar  5. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det  Handbok och ledningssystem för Hälso- och sjukvården inom Kriminalvården 2012:9 Sekretess inom Kriminalvården regleras i Sekretesshandboken.

Kriminalvårdssekretess - Regeringen.se

“OSL 18:2” eller rättsfall t.ex. “RÅ 1999 ref. 18”. Avgöranden efter lagrum Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess och Kriminalvårdens personal lämnar inte ut information om klienter utan sekretessprövning. Sekretessen gäller även om anhöriga vill ha information. Klienten kan själv ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person. Vi lagrar uppgifter om dig i Kriminalvårdens datasystem.

40, kriminalvården, personalansvarsnämnd, RÅ 1987 ref. 29, RÅ 1993 ref. 20, självständigt organ, TF 2:11 Lämna en kommentar till HFD 4189-14 Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1–3 och 8–10 §§, inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan En man begärde hos Kriminalvården att få ta del av meritförteckning och CV avseende två namngivna anställda vid Kriminalvården. Kriminalvården avslog hans begäran.