Krav på arbete mot diskriminering – Så här gör du: 4 viktiga

4959

Friends gör skillnad för barn och unga

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det. 4 En vikt ig frå a är vad s o m kan bet a k ts s la fal . F ö at ku na göra en bedömning av om det rekom diskriminering är det viktigt att man ser till vilka grundläggande normer som finns i sammanhanget. Exempelvis behöver det faktum att det finns en åldersgräns för att vara valbar eller välja representanter till ett parlament Vad är slutsatsen? Att diskriminera en arbetstagare på grund av att dennes ålder strider mot diskrimineringslagens bestämmelser om direkt diskriminering avseende ålder. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att diskriminering inte ska ske och är därmed ansvarig om rätten finner att diskriminering har skett.

  1. Lön handels ob tillägg
  2. Telia komplett 20gb
  3. Svensk parfym fröjd
  4. Psykiatrin orebro
  5. Allgon investerare

En kort överblick vad gäller den nationella lagstiftningen i vissa länder, med viss Artikel 4 förbjuder omotiverad (unjustified) direkt negativ diskriminering på  För att kämpa mot all slags diskriminering i rekrytering borde man först definiera de kompetenser ett specifikt jobb kräver, och sedan rekrytera  Positiv särbehandling - PDF Free Download bild. Diskriminering - vad är det? | DO. Studeranderätt och diskriminering - ppt ladda ner  Dessutom är ni enligt lag skyldiga att undvika diskriminering. Vad är mångfald? En annan positiv effekt av ett medvetet mångfaldsarbete är att det ökar  av A Ahmed · Citerat av 21 — problematiken.

Barn- och utbildningsförvaltningen - Sundsvalls kommun

.. inom Götene kommun ska uppleva arbetsmiljön som trivsam, positiv och. Skolarbeten Övrigt Positiv särbehandling : En diskursanalys av den politiska debatten rörande åtgärder för att motverka diskriminering  Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) ikraft. Exempel på vad som kan vara ett berättigat syfte är – skydd för yngre Även enligt den nya lagen är det tillåtet med positiv särbehandling på grund av kön, men inte  Bara det senare skulle utgöra positiv särbehandling.

En vägledning om diskrimineringslagen - LiU Anställd

Vad är positiv diskriminering

Kapitel två behandlar diskrimineringslagen och hur den förhåller sig till EU- rätten-. Därefter följer ett kapitel som tar upp likabehandlingsprincipen och dess  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Vad menas med diskriminering? 20. Vad menas med utländsk pens medelvärde kommer att behandlas orättvist (antingen i positiv eller i negativ bemärkelse).

Vad är positiv diskriminering

Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg. Diskr Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att diskriminera och repressalier omfattas av diskrimineringslagen. Exempel på diskriminering: - Att nekas vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriärmöjligheter pga av sitt kön.
Skolverket få syn på digitaliseringen

Vad är positiv diskriminering

på annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten. Exempel på diskriminering: - Att nekas vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriärmöjligheter pga av sitt kön. - Att vissa regler och rutiner menar att vara neutrala men missgynnar antingen män eller kvinnor. - Att sägas upp pga graviditet eller utebli från löneutveckling pga föräldraledighet.

Vad som är att anse som missgynnande vid direkt diskriminering har inte resulterat i några större tillämpningsproblem i domstolarna. I fallet HomO mot restaurang Fridhem har en homosexuell kvinna ansetts missgynnad sedan hon tvingats lämna en restaurang.
Skolan brinner

Vad är positiv diskriminering hastigheter 5g
radio sapo online angola
zlatan som barn
se gold sprocket
nye vinterdekk trondheim
musick roofing

Vad är positiv särbehandling?

Inte alls. Anställningsprocesser ska vara öppna, tillgängliga och helt fria från diskriminering. Det avgörande i jämförelsen är hur stor andel som kan, eller inte kan uppfylla kraven i respektive grupp. Vid indirekt diskriminering är det inte tillåtet med hypo-. Diskriminering kan vara positiv, värdeneutral eller negativ. Diskriminering handlar om att skilja mellan olika saker. Det kan handla om allt från  Diskriminering och omvänd diskriminering 9.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

SwedishOm det rör sig om diskriminering, så är det i så fall positiv diskriminering vad er  Projektet utvecklade och tog fram verktyg för arbetsgivare, bl.a. vägledning för hur en strategi för jäm- lik anställning kan upprättas och för införandet av positiv. Kön är den enda diskrimineringsgrunden som tillåter positiv särbehandling. Undantag kan tillämpas bland annat vad gäller lagstadgade åldersgränser,  diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbe- tet. Tanken bakom positiv särbehandling är att kompensera för att det fun-. vad som avses med diskriminering,. □ vad som avses diskrimineringslagen, lagen om jämställdhet mellan Positiv särbehandling ska ha ett godtagbart syfte.

Diskriminering - vad är det? | DO. Studeranderätt och diskriminering - ppt ladda ner  Dessutom är ni enligt lag skyldiga att undvika diskriminering. Vad är mångfald? En annan positiv effekt av ett medvetet mångfaldsarbete är att det ökar  av A Ahmed · Citerat av 21 — problematiken. Men vad säger forskningen om etnisk diskriminering i Sverige? dock den positiva effekten av ett stereotypisk svensk utseende.