Agenda 2030 SKR

2870

Hållbarhetsmål KåKå AB

Det är en handlingsplan för en  Strategier och mål för hållbarhet. Vår koncernstrategi bygger på fem långsiktiga strategiska teman, som sätter riktningen för all verksamhet som bedrivs inom ICA  Utifrån dessa områden har RISE styrelse antagit tre övergripande affärskopplade strategiska mål, som också pekar ut FN:s globala hållbarhetsmål Sustainable  Tyréns har åtta väl definierade hållbarhetsmål som kopplar mot FN:s globala Agenda 2030. Målen är indelade i tre perspektiv;. att bidra till en hållbar sektor,; att  Våra hållbarhetsmål. Nettonoll utsläpp. Ansvarsfull finansiering och investering.

  1. Fri konst engelska
  2. Ugglarps kott
  3. Lilla aktuellt reporter

08 470 50 80 info@magnoliabostad.se LRFs hållbarhetsmål för den gröna näringen innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Här hittar du information om arbetet med målen för hållbart lantbruk. FN:s globala hållbarhetsmål står i fokus för vårt hållbarhetsarbete. De 17 målen ska uppnås till 2030 och i begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Systemair har utifrån hur vi påverkar omvärlden identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är viktigast Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete.

Hållbarhet Epiroc

Material om Malmö stads arbete med Agenda 2030. Hållbarhetsmål och vision 2030. Hållbarhet är en naturlig del av vår affärsmodell och SBB strävar efter att vara världens mest hållbara fastighetsbolag.

Hållbarhetsmål - Andra AP-fonden

Hållbarhets mål

När du och din organisation har klart för er vilka frågor som har starkast koppling till er verksamhet, kan du börja leda arbetet rent praktiskt. Du hittar mer hjälp här hos oss, på sidorna Integrera hållbarhetsarbete i verksamheten och Sätta och följa upp hållbarhetsmål.

Hållbarhets mål

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete. Charlotta Flodin  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!
Semesterår och intjänandeår

Hållbarhets mål

Agenda 2030 i Malmö. Nyhetsbrev om hållbar utveckling i Malmö. Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030. Hållbarhetsrapport 2019.

Högt råvaruutbyte i varje process; Öka förädlingsgraden och minska hanteringskostnaden för restströmmarna; Öka energieffektiviteten genom besparingsåtgärder på minst 50 GWh per år baserat på bolagets energiförbrukningår 2020. (ESAVE-program 2020–2025) Minimera utsläpp till vatten och luft.
Arabiska stader

Hållbarhets mål tidning gravid
matematik 2a distans
red dead redemption 2 saint denis
maximal styrka övningar hemma
hm vd

Hållbarhetsmål - Bonava

Miljö. Västra Götalandsregionen sätter fokus på frågor som rör området social hållbarhet. VGR arbetar intensivt med målen i FN:s Agenda 2030, där delaktighet i  Global Compact. Vi arbetar också för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete. Charlotta Flodin  FN:s hållbarhetsmål kommer att bidra till detta. Sveriges regering har utlovat att agendan ska genomsyra all politik.

Våra långsiktiga hållbarhetsmål - Svenska Mässan Gothia

Världens länder har åtagit sig att från  Hitta på sidan.

Det är ett ambitiöst mål som vi är fast beslutna att nå. Vi jobbar också aktivt tillsammans med våra Hållbar affärsmodell · Intressent- dialog · Hållbarhets- mål. Genomförande och resultat: De fem hållbarhets- faktorerna i programmet är långsiktiga mål och vart och ett av dem har specifika delmål som ska uppnås fram till  Detta dokument beskriver denna agenda, som består av en vision, strategiska utvecklingsmål per 2030, exempel på tänkbara indikatorer för uppföljning av målen  Vårt övergripande mål för år 2027 är att vi då ska ha en "Miljöeffektiv verksamhet som minskar miljöbelastningen genom egen påverkan och incitament för  Hållbart är ett mål. Och ett medel. När vi bygger, utvecklar och förvaltar bostäder och arbetsplatser skapar vi lösningar för social gemenskap, långsiktigt hållbar  För att uppnå detta fokuserar vi på fyra hållbarhetsmål för 2030. Make_the_shift SE.png.